Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

 

A www.subbuteoshop.hu címen elérhető weboldal vagy annak bármely oldala megnyitásával ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

  1. Szerzői jogok, hivatkozás a weblapra

 

www.subbuteoshop.hu weblap felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a készítő, azaz a Subbuteoshop Webshop kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

www.subbuteoshop.hu weblap kezdőoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a www.subbuteoshop.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

 

  1. 2.      A www.subbuteoshop.hu weboldalon található információkról

 

Subbuteoshop Webshop a minden erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.subbuteoshop.hu weblapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Mindezek ellenére, a Subbuteoshop Webshop sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weblapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Subbuteoshop Webshop nem vállal felelősséget a weblapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

Subbuteoshop Webshop a www.subbuteoshop.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weblap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. A jogi nyilatkozat módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Utolsó módosítás: 2018. február 21.