Elállási jogi tájékoztató

Elállási Jog Tájékoztató

E szerződéstől ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni.

Az elállási határidő azon naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen ön vagy az ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben ön elállási jogával kíván élni, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni köteles elektronikus úton küldött levél segítségével az alábbi címre :
budapestsubbuteo@gmail.com
+36-30/4196492

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (pl utánvételes fizetés helyett banki átutalás); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét ön viseli.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak érvényesek.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

Felhívnánk az Ügyfél szíves figyelmét a 14. 29 paragrafus d és e pontjára:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Tehát élelmiszerek, étrend kiegészítők elállási jogával csak bontatlan csomagolásban, lejárati időn belül van mód elállni.

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Részletes adatvédelmi szabályzatunk: Adatvédelmi szabályzat

 

Garancia, szavatosság

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM-rendelet érvényes.

Jótállás csak tartós használati cikkekre, (például mosógépre, számítógépre, tévére) vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webshopunk felé.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

Általános szerződési Feltételek ÁSZF>>.

A webáruházunk kínálata nem minősül konkrét ajánlattételnek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.